Разделы Блогород ПЭ Недельник Полная
версия

ВходРегистрация
Без назви (українською)
20 ноября 2010 в 23:25 Автор: onion
Таємне, сховане від людських очей веретено Життя все плете і плете свої тонесенькі нитки, наші прямі вектори, наші павутинки, за які ми чіпляємось і ліземо по них все вище і вище, щоб дістатися нашого особистого раю...Вони плетуться тисячами, але кожна ниточка, кожна накреслена пряма, кожна павутиночка неповторна. Та, на жаль, вони всі схожі одним і тим же. Це перекреслює всю індивідуальність та самобутню неповторність цих творінь...Вони всі ІДЕАЛЬНО прямі, і це не може не лякати... Але чи можливо зав'язати на нитці вузлик, перетворити пряму лінію в хвилясту, чи можна колись небудь долізти по павутинці і не впасти у сіру пропасть буденності, розхитавшись на своїй долі настільки, щоб відчути солодку свободу?..

Темінь кавової склянки, здається, поглинає у себе все навколо, як чорна дірка поглинає сонячні промені... За вікном вона, ніч, така спокійна й самобутня... Ні машин, ні прохожих, ні птахів, нічого, тільки...

Цілковита тиша...

Чи можемо ми розфарбувати своє життя улюбленими кольорами, чи злий фатум вирішив все за вас ту прекрасну ніч, коли твої батьки віддали частинку свого променя життя і вдихнули його у нову людину? Чи може доля, це виправдання слабких? Самоілюзія, втішення свого Его, за прогавлену руку, яку щастя подало їм дарма? Але тоді чи є такі люди на світі, що створили життя саме таким, яким хотіли? Є люди, які не зробили на свому шляху ні однієї помилки? Є ті, хто може сказати: "Так, я жив!" і навчити в цьому інших?... Не думаю що так... це заставляє навіки зняти посмішку з вічно позитивного лиця романтика...

Кожному свій шлях... істина єдина

Світло ліхтарів м'якою рукою опускається на мокрий асфальт в голубить його, як своє дитя, вічного сусіда нічних затишних вуличок... Момент повної душевної гармонії, транс, нірвана, меланхолія... Я стою і дивлюся через вікно, як через ілюмінатор космічного корабля, котрий прилетів на клич далекої зірки, і бачу там настільки рідний, але водночас такий чужий пейзаж. Ні у ньому нічого не змінилося, це змінилось щось у середині мене, обірвалась моя ниточка...

Якщо світ може змінити нас, то чому ми не можемо змінити світ?...

Сірий колір...настільки привичний для нашого ока, настільки банальний і настільки відштовхуючий... колір нашого життя...суміш білого і чорного, просто не всі люди мають дар це зрозуміти, да решти все життя - суцільна пряма, сіра і мертва. Чорний.....настільки негативний і дурний колір. Всіх людей він страшенно лякає, більшість лиш одним своїм існуванням... Горе, сум, скорбота, біда - ось що бачать в ньому більшість людей, ось що несе він соціуму, несе всім, хто ніколи не вдивлявся йому у вічі... Чорний - це суміш всіх кольорів, які тільки можуть бути, самих яскравих відтінків життя. Ось і фарби для Майстра. та не всі в змозі їх знайти, а ще менше вміють ними користуватись... А навкруги все одно ще так сіро....

Боже! Чому ти всім людям дав свій дар, та нікого не навчив ним користуватись?....

Величні сніги Кіліманджаро заповнюють всю пустінь мого я і ні тепла кава, ні приємне, звичне світло монітора не можуть розтопити ні капельки цієї величезної брили, яка можливо назавжди лишиться зі мною. Вірний спутник людини, продавшої свою душу за тридцять срібняків...
Мій особистий привид, мій милий нічний жах... каяття неповноцінної людини. Це щось вже не перший місяць затишно проживає на задвірках моєї фантазії, мостячись на руїнах недавньої людяності... Здається, що це я живу в середині нього і це відчуття не покидає мене ніколи, впевнено переростаючи в аксіому...
Та ще не пізно... хоч чорні щупальця вже давно пестять моє горло а сил хвалає лише на єдиний жест...ще не все втрачено...

Єдиний жест - мазок пензлем...

Темінь розпалася чарівною призмою душі. Тепер навкруги все сяє...сяє кольорам веселки. Своєю рукою ти опускаєш кисть у фарбу...весь світ - полотно, а ти - Художник. І тільки спробуй сказати, що не вмієш малювати... Творець не обминув нікого.....кожний є Богом, своїм, власним, Богом душі і всесвіту. Тільки від тебе залежить якими фарбами буде намальовано твоє життя та який чудернацький візерунок залишиться на полотні. Тепер це не вже не пряма... Це малюнок твого життя, відбиток твоєї сутності, який назажди лишиться надбанням для майбутніх поколінь, як душа бідного Вінсента й досі відбивається у пелюстках його вічно жовтих соняшників...

Ти - Художник. І тільки спробуй сказати, що не вмієш малювати...


ПЕРЕВОД:


Тайное, спрятанное от людских глаз веретено Жизни, все плетет и плетет свои тоненькие ниточки, наши прямые векторы, наши паутинки, за которые мы цепляемся и лезем все выше и выше, пока не достигнем своего собственного рая… Они плетутся тысячами, но каждая ниточка, каждая начертанная прямая, каждая паутинка уникальна. Но, к сожаленью, все они похожи одним и тем же. Это что то убивает всю индивидуальность и неповторимость этих творений… Они все ИДЕАЛЬНО прямые, и это не может не пугать… Но возможно ли завязать на нитке узелок, превратить прямую линию в волнистую? Возможно ли когда-нибудь долезть по паутинке и не упасть в серую дыру жизненной рутины, раскачавшись на своей судьбе настолько, чтобы почувствовать сладкий ветер свободы?..
Темнота внутри чашки кофе, кажется, затягивает все вокруг, как черная дыра затягивает лучики солнца… За окном она, ночь, такая спокойная и девственная… Ни машин, ни прохожих, ни птиц, ничего, только…

Полная Тишина

Можем ли мы раскрасить свою жизнь любимыми цветами, или злой фатум решил все за нас в ту прекрасную ночь, когда твои родители отдали часть своего жизненного лучика тебе и дали жизнь новому человеку? Или может судьба – оправдание слабых? Самоиллюзия, утешение своего Эго, за руку счастья, которую мы не заметили? Но тогда есть ли на свете таки люди, которые создали жизнь именно так, как хотели? Есть люди, которые не сделали на своем пути ни единой ошибки? Есть те, которые могут сказать: «Да! Я жил!» и научить этому других… Не думаю... И это заставит снять улыбку с лица любого романтика…

Каждому свой путь. Истина едина

Свет фонарей мягко опускается на мокрый асфальт и ласкает его, как свое дитя, вечного спутника ночных уютных улиц… Момент душевной гармонии, транс, нирвана, меланхолия… Я стою и смотрю сквозь окно, как через иллюминатор космического корабля, который прилетел на зов далекой звезды, и вижу там настолько родной, но и одновременно чужой пейзаж. Нет. В нем ничего не поменялось. Что то обрушилось внутри меня, оборвалась моя ниточка…

Если мир может нас поменять, тогда почему мы не можем его сменить?

Серый цвет…настолько привычный для нас, настолько банальный и настолько отталкивающий… цвет нашей жизни…смесь белого и черного. Не все люди понимают это. Для большинства, жизнь – сплошная прямая, серая и мертвая. Черный…настолько негативный и дурной цвет. Всех людей он очень пугает, и большинство одним лишь своим существованием. Горе, смута, скорбь – вот что видят в нем люди, вот что несет он социуму, несет всем, кто никогда не смотрел ему в глаза… Но ведь черный – смесь всех цветов радуги, самых ярких оттенков жизни. Вот и краски для Майстра. Не все в состоянии их найти, а еще меньше умеют ими пользоваться… Но кругом еще так серо…

Господи! Почему ты дал людям свой дар и не научил их пользоваться?..

Величественные снега Килиманджаро заполоняют всю пустошь моего «я» и ни теплый кофе, ни приятное, привычное сияния монитора не в состоянии их растопить ни капельки с этой огромной массы, которая, возможно, навсегда останется вместе со мной. Верный спутник человека, продавшего душу за тридцать серебряников… Мой личный призрак, милый ночной кошмар… исповедь неполноценного человека. Это «что то» уже не первый год уютно проживает на грани моей сущности, пристраиваясь на руинах бывшей человечности… Кажется, что это я живу внутри его и это чувство не покидает меня никогда и уверенно перерастает в аксиому… Но еще не поздно… Хоть черные щупальца уже давно ласкают мое горло, а сил хватает только на один жест.. еще не все потеряно…

Единый жест – мазок кистью

Чернота разбилась чудной призмой души. Теперь вокруг все сияет… сияет цветами радуги. Своей рукой ты опускаешь кисть в краску…весь мир – полотно, а ты – Художник. И только попробуй сказать, что не умеешь рисовать… Творец не забыл никого…каждый есть Богом, своим, собственным, Богом души и Вселенной. Только от тебя зависит, какими красками будет нарисована твоя жизнь и какой причудливый узор останется на полотне… Теперь это не прямая… Это рисунок твоей жизни, отпечаток души, который навсегда будет наследием следующих поколений, как душа бедного Винсента до сих пор отражается в лепестках его вечно желтых подсолнухов.

Ты – Художник, и только попробуй сказать, что не умеешь рисовать.
Отзывов: 10 Оценка: 0
Поделиться:

НА ГЛАВНУЮ
Комментарии:
Mici 20.ноя.2010 23:44
Нихрена не понял.
Может на Русскоязычном сайте стоит выложить перевод!
onion 20.ноя.2010 23:45
ну я же написал, что украинской
а при переводе теряеться смысл
и слова не те будут...
badmom 20.ноя.2010 23:49
хоть одну бы картиночку воткнули,чтоб понять о чем речь)
Mici 20.ноя.2010 23:51
onion,
Я в украинском ни БЭ ни МЭ посему надеялся что объяснят.
onion 20.ноя.2010 23:53
окей
тогда я сейчас сделаю перевод и закину
ок?
Мишук 21.ноя.2010 00:02
onion,
прочитав, нічого такого, що ускладнювало б переклад не знайшов.
Уважаемые русскоязычные камрады! Перед вами философское ессе о смысле жизни. Лично мне доводилось читать и более проникновенные вещи, но если вас эта тема интересует, то при известном старании вы всё поймёте, пост не на китайском. Кое-кто вообще утверждает, что украинского языка не существует (например, сильно уважаемый некоторыми А.Вассерман). Просто не ленитесь, а то как-то не по-братски выходит: украинцы и белорусы почему-то легко понимают по-русски, а русские близкородственные языки понимать категорически отказываются. hi
dana 21.ноя.2010 12:32
эсли читать по диагонали, пытаясь уловить общий смысл, то картинка ясна - но ить это не цель. процентов 30 слова непонятные.
Дея 21.ноя.2010 14:16
с переводом лучше)))
onion 21.ноя.2010 15:13
ну незнаю незнаю
какие слова есть непонятные?
если что - исправлю
ALEXAF 21.ноя.2010 15:43
Цитата: badmom
хоть одну бы картиночку воткнули,чтоб понять о чем речь)


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Загрузка. Пожалуйста, подождите...